top of page

The Heiress: Laureen Juliana - Ch 29

Nasa harapan ng dalampasigan si Laureen buhat si Alistair. Pinaaarawan niya ang likuran nito habang nakalublob naman ang mga paa niya sa tubig dagat. Ramdam na rin kaagad niya ang kaunting init ng sikat ng araw na masarap sa pakiramdam. 

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

80 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page