top of page

The Heiress: Laureen Juliana - Ch 25

Dumapa si Aston sa kama, niyakap ang isang unan, at saka nilingon si Kalev na busy maglaro ng video game sa laptop. Kalaro nito si Vitto at si Hyram. Inaaya siya, pero wala siya sa mood. Gusto lang niyang matulog. 

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

84 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page