top of page

The Heiress: Laureen Juliana - Ch 2

Sa apat na araw ni Aston sa hacienda, wala silang ginawa kung hindi ang manood ng movies. Nagsimula rin sila ng series na siguradong matatapos bago ito bumalik sa Manila. Hindi sila lumabas ng hacienda kahit na isang beses. Sabay rin silang nagwo-workout tuwing umaga, pero sa balcony area lang din ng mansion. 

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

The Heiress: Laureen Juliana - Ch 6

While everyone was having fun, Aston kept checking his phone. He had been talking to Laureen since this morning. It was already Sunday, their second day at their grandparents’ house. Wala silang ginaw

The Heiress: Laureen Juliana - Ch 5

Aston was listening to his mom’s story about the university while sipping coffee. It was a Friday, and they had breakfast at the Royal Hotel. Weekly iyon at hindi puwedeng hindi sisipot maliban na lan

コメント

コメントが読み込まれませんでした。
技術的な問題があったようです。お手数ですが、再度接続するか、ページを再読み込みしてださい。
bottom of page