top of page

The Heiress: Laureen Juliana - Ch 18

Seryosong nakatitig si Laureen kay Aston habang inaayos nito ang helmet na suot niya. May kaba sa dibdib niya dahil first time niya itong gagawin, pero desidido na siya. Buong araw nila itong pinag-usapan, gagawin na nila. 

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page