top of page

The Heiress: Laureen Juliana - Ch 11

Four days in Manila was a challenge for Laureen. Hindi siya sanay na iinom ng kape sa balcony at naririnig ang maingay na busina ng mga sasakyan. Kahit na may kataasan ang unit niya, hindi pa rin iyon maiwasan. Ilang araw na rin siyang nagigising nang maaga—halos madilim pa nga—dahil para siyang namamahay. 

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page