top of page

The Heiress: Laureen Juliana - Ch 10

Habang binabaybay ang daan papunta sa Laurent Medical Center, tahimik na nakatingin si Laureen sa daan. Inoobserbahan niya ang siyudad. Maraming tao, traffic, at hindi natatahimik ang kalsada. Maraming tumatawid, maraming sasakyang nag-uunahan, at puro busina ang naririnig niya. 

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page