top of page

Infliction 17: I'm Into You and I'm Not Sorry - Ch. 4

Pagpasok ni Ramona sa classroom, wala pa silang professor, pero halos kumpleto na rin ang mga kaklase niya. Naglabas lang siya ng librong puwede niyang basahin para pamatay ng oras dahil inaantok siya. It was her last class for the day at uuwi na siya. Aalis din kasi siya kaagad mamaya dahil uuwi siya sa Batangas, sa Mama niya 

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

59 views2 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page