top of page

Infliction 17: I'm Into You and I'm Not Sorry - Ch. 2

Nakaupo si Ramona sa field ng St. Augustus University, isang all-girls school na pinapasukan niya. She was on her senior year at kaka-transfer lang niya noong first semester at last semester na rin niya ngayon then graduation na.

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

49 views0 comments

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
コメントが読み込まれませんでした。
技術的な問題があったようです。お手数ですが、再度接続するか、ページを再読み込みしてださい。
bottom of page