top of page

Infliction 17: I'm Into You and I'm Not Sorry - Ch. 1

Nakatitig si KC sa projector habang nakikinig sa professor, pero ang totoo, lumilipad ang isip niya. Wala siya sa mood mag-aral lalo na at wala siyang matinong tulog dahil buong magdamag, wala siyang ginawa kundi makipag-chat sa nakilala niya sa dating app. 

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

52 views1 comment

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Kommentare konnten nicht geladen werden
Es gab ein technisches Problem. Verbinde dich erneut oder aktualisiere die Seite.
bottom of page