top of page

Infliction 1: The Varsity's Girl Ch. 8

Katatapos lang magsuklay ni Irina nang may kumatok. Nagtaka siya kung sino iyon dahil wala naman siyang inaasahang bisita. Wala rin namang tumatawag sa kaniya, wala rin namang delivery. Sumilip muna siya sa peephole, pero walang tao sa labas. Nag-alangan siyang buksan ang pinto. Alam niyang safe ang condominium nila kaya imposibleng kung sino lang ito. 

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

65 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page