top of page

Infliction 1: The Varsity's Girl Ch. 6

Pagmulat ng mga mata ni Carlos, mukha kaagad ni Irina ang nakita niya. Mahimbing itong natutulog at nakatagilid na nakaharap sa kaniya. Nasisinagan pa ng kaunting araw ang balikat nito. 

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

74 views0 comments

Recent Posts

See All

Комментарии

Оценка: 0 из 5 звезд.
Не удалось загрузить комментарии
Похоже, возникла техническая проблема. Заново подключитесь к интернету или обновите страницу.
bottom of page