top of page

Infliction 1: The Varsity's Girl Ch. 53

Nakatitig si Nico kay Irina nang mag-vow ito. Kahit paulit-ulit niyang sabihin, hindi pa rin siya mapakaniwala na ito na talaga, na sa huli, sila pa rin. Sa dami ng pinagdaanan nila, hindi man magkasama dahil pinagkait ang pagkakataon sa kanila, fulfilling ang naging pagsasama nila.

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

82 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Impossibile caricare i commenti
Si è verificato un problema tecnico. Prova a riconnetterti o ad aggiornare la pagina.
bottom of page