top of page

Infliction 1: The Varsity's Girl Ch. 50

Nahiya si Irina sa nangyari. Hindi siya marunong mang-surprise at mukhang failed pa ang first attempt niya. Hindi naman mukhang natuwa si Nico, mukha pa itong nainis. She didn’t know what to feel. Nakatingin siya sa labas ng kotse, sa daanan, at tahimik na binibilang ang pulang kotseng makasasalubong nila para lang makahanap ng diversion.

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

76 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page