top of page

Infliction 1: The Varsity's Girl Ch. 5

Nakatitig lang si Carlos sa sarili niya sa salamin habang hinihintay na matapos ang hairstylist sa pag-ayos ng buhok niya. May kahabaan na iyon kaya kailangang i-blower para maganda sa camera.

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

76 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page