top of page

Infliction 1: The Varsity's Girl Ch. 49

"Freya, eat your rice na. Come here," pagkuha ni Nico sa atensyon ni Freya na nanonood ng TV. Hinahalo niya ang pagkain ng bulinggit dahil medyo mainit pa. Linggo naman kaya nag-decide si Nico na bumisita kina sa mag-ina. Siya ang nagpapakain kay Freya dahil naglilinis naman ng kwarto si Irina.

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

66 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page