top of page

Infliction 1: The Varsity's Girl Ch. 46

Nico and Irina decided to try it one more time. Sa tuwing naalala ni Nico ang gabi ng pag-uusap nila, hindi niya maiwasang hindi ngumiti. Iyon ang gabing nagpagdesisyunan nilang ayusin kung ano man ang mayroon sila. Na sa wakas, sa pagkakataong ito, sila naman.

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

79 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
bottom of page