top of page

Infliction 1: The Varsity's Girl Ch. 45

Pagkatapos ng kasal, dumiretso ang lahat papunta sa reception na sa mismong hotel lang din gaganapin. Gabi na rin at nakalubog na ang araw. Bukod pa roon, malakas na rin ang simoy ng hangin. 

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

77 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
bottom of page