top of page

Infliction 1: The Varsity's Girl Ch. 43

Sa tuwing naaalala ni Nico ang gabing nagkita sila ni Irina halos tatlong linggo na rin ang nakalipas, natatawa siya sa sarili. Taon ang hinintay niya para makita ulit ito. 

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

57 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page