top of page

Infliction 1: The Varsity's Girl Ch. 42

Nakatingin si Carlos kay Freya habang naglalaro ito sa living area ng bahay ng mga magulang niya. Dalawang araw na rin sila rito dahil nag-extend si Freya, na ni-request mismo ng parents niya. Pabor naman ito kay Irina dahil busy ito sa pag-aayos sa condo at mayroong interviews nitong mga nakaraan. 

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

71 views1 comment

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page