top of page

Infliction 1: The Varsity's Girl Ch. 39

Nakatitig si Nico sa kisame habang katabi si Alexa. Nakayakap ito sa kaniya habang mahimbing na natutulog dahil ayaw niyang paalisin, pero lumilipad naman ang isip niya sa iba. 

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

67 views1 comment

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page