top of page

Infliction 1: The Varsity's Girl Ch. 35

Kung puwede lang, tatanggapin talaga ni Irina ang offer ni Nico na samahan siya, gagawin niya para kahit sandali man lang, kahit ilang oras lang, makasama ulit niya ito, pero hindi niya ginawa. Alam niyang si Alexa ang tumawag. Hindi man niya sinasadya, narinig niya na parang tinatanong nito kung nasaan si Nico. She even heard Nico call Alexa babe and that broke her.

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

70 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page