top of page

Infliction 1: The Varsity's Girl Ch. 33

January na at nagsisimula na ulit ang klase. Tinawagan ni Nico si Alexa para sabihing papunta na siya dahil susunduin niya ito para sabay na silang papasok sa school. Halos araw-araw, ganito ang routine niya simula nang magkabalikan sila. 

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

62 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Kommentare konnten nicht geladen werden
Es gab ein technisches Problem. Verbinde dich erneut oder aktualisiere die Seite.
bottom of page