top of page

Infliction 1: The Varsity's Girl Ch. 29

Pagpasok na pagpasok pa lang sa condo ni Irina, kaagad na niyakap ni Nico ang kasintahan habang nakatalikod ito sa kaniya. He even buried his face on her nape. Naaamoy niya ang pamilyar na pabango ng girlfriend niya at ayaw niyang humiwalay.

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

66 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page