top of page

Infliction 1: The Varsity's Girl Ch. 24

Inayos na muna ni Irina ang buong kuwartong ginamit niya bago siya lumabas. Sobrang laki ng pasasalamat niya sa mga magulang ni Nico na sa isang linggo pang pamamalagi niya, mas naramdaman niya ang pag-aalaga ng mga ito. 

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

65 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page