top of page

Infliction 1: The Varsity's Girl Ch. 23

“Good afternoon po,” nakangiting bati ni Irina sa parents ni Nico na nanonood ng TV sa living room. Kaagad rin namang tumingin ang dalawa sa kaniya.

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

72 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
コメントが読み込まれませんでした。
技術的な問題があったようです。お手数ですが、再度接続するか、ページを再読み込みしてださい。
bottom of page