top of page

Infliction 1: The Varsity's Girl Ch. 18

Nakaramdam ng uhaw si Irina kaya naman naisipan niyang bumaba dahil ubos na ang nasa tumbler niya. Mula sa hagdan, sigurado siyang may tao. Naisip niyang malamang na isa sa mga kasambahay, pero nagkamali siya nang makitang mommy iyon ni Nico. 

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

60 views3 comments

Recent Posts

See All

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page