top of page

Infliction 1: The Varsity's Girl Ch. 16

Nagising si Nico na pakiramdam niya, sobrang init at para siyang pinagpapawisan nang sobra. Hindi siya komportableng matulog kapag mainit, pero naalala niyang hininaan niya pala ang aircon dahil kay Irina.

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

71 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page