top of page

Dark World 2: Tayong Dalawa Lang Sa Istoryang Ito - Chapter 8

Nakatingin si Ice sa whiteboard kung saan nakasulat lahat ng orders ni Tristan—ang kaibigan ng kuya niya. Marami itong request para sa mga sasakyan at ayos lang naman iyon sa kaniya, pero hindi siya makalabas dahil sa pagpaplano. 

Want to read more?

Subscribe to thexwhys.com to keep reading this exclusive post.

23 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page