top of page

Recently Completed

Sa 'yo Pa Rin

Dark World

"Anya!"

Nilingon ni Anya ang babaeng tumawag sa kaniya at hindi nagkamaling si Dolores iyon, isa sa mga may-edad sa Villa Escarra. Nilapitan niya ito na kaagad namang inabot sa kaniya ang pinggan na mayroong lamang pancit.

Recently updated story

The 2024 thougts

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.

#thexwhys

bottom of page